Olof Holmer

Huvudansvarig för kansliet
VD för KTF Organisation AB

Tel: 08-783 82 43

Epost: olof.holmer@ktf.se