Ulrika Flodberg

Direktör med ansvar för BFS

Tel: 08-783 82 42

Epost: ulrika.flodberg@ktf.se