BIM

BIM står för “Building Information Model”, vilket är ett system för att digitalisera information i byggandet. BIM innebär att en 3D-modell av ett specifikt objekt, t.ex. en diskmaskin, skapas i en byggprocess för projektering och visualisering. Målet är att samla information om byggnader, processerna och besluten kring byggnaden. Skillnaden mellan ett BIM-objekt och ett traditionellt 2D eller 3D CAD-objekt är den medföljande meta-taggen som innehåller den tekniska specifikationen om objektet - ibland även kallad 4D.

Enkelt beskrivet är ett BIM-objekt ett komplett objekt/en komplett fil av den produkt leverantören vill presentera för en tilltänkt köpare. Från ett BIM-objekt kan man sedan välja om man vill använda 2D eller 3D filer för det specifika objektet. BFS’ rekommendation, om man som företag står inför att skapa objekt/filer för sina produkter, är att gå direkt på BIM-objekt. Det vanligaste filformatet som används för ett BIM-objekt är det s.k. ”Revit”-formatet. De flesta arkitektfirmor jobbar idag med detta format, men det finns konverteringsprogram som kan konvertera filer till andra format, så man måste inte jobba i Revit.     

BFS’ europeiska branschorganisation EFCEM driver ett projekt kallat EFCEM-BIM, där medlemmar kan delta och ladda upp 3D-modeller för köksutrustning till en europeisk databas. Dessa modeller kan sedan laddas ner av lokala distributörer för att användas vid projektering av kök. Det blir allt vanligare att länder väljer att endast acceptera leverantörer som kan tillhandahålla BIM-objekt för institutionella renoveringar och nybyggnationer.

Som tillverkare av utrustning för storkök finns det olika vägar att gå för att skapa BIM-objekt för sina produkter. Antingen tar man internt fram 3D-filer för sina produkter (viktigt att tänka på då är att hålla filerna små och endast ange ytorna - detta för att begränsa informationen i filen och dess storlek) eller så tar man kontakt med BFS’ samarbetspartner på området, Convergo AB, för att skapa filerna. BFS har ett samarbetsavtal med Convergo (se under fliken Avtal). Se även Convergos presentation nedan:

Convergos presentation om BIM som hölls vid BFS' årsmöte den 17 maj 2018

När objekten är skapade kan de distribueras ut enskilt till berörda distributörer och kökskonsulter eller laddas upp på EFCEMs BIM-plattform. Mer information om detta finner ni i EFCEMs användarguide samt i länken till EFCEMs hemsida om BIM:

EFCEM BIM Manufacturer's User Guide
EFCEMs hemsida om BIM-plattformen