Dokument

Här kan du tanka ner blanketter, branschrekommendationer o dyl.
 

 • BFS' leveransvillkor>>
   
 • BFS' miljöpolicy>>
   
 • Bygg- och fastighetsbranschens miljö- och hälsokrav: BFS' ståndpunkt om tillämpningen>>
   
 • Byggvarudeklaration/Miljödeklaration >>
  Blankett utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer från 2007 om BVD3 samt BFS' riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser och gällande lagstiftning av relevans för storköksapparater och -inredning.
   
 • Information om och BFS' tolkning av >>
  - Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (WEEE) samt - Förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)
   
 • Branschrekommendation för dokumentation och märkning av storköksapparater och storköksinredning >>
   

Professionell rengöring och hygien

Egenkontrollens grundförutsättningar

Det här är andra boken i systerorganisationen IIHs serie Professionell Rengöring. För hotell, restauranger, catering, barer, storkök, gatukök, bagerier, konditorier, livsmedelsbutiker m.fl. Skriven i samarbete med BFS.

 • Mer information och beställningsblankett på IIHs webbplats >>