Kansliet

Vill du sända e-post till oss på kansliet? Skriv förnamn.efternamn@ktf.se

Postadress: Box 5501, 114 85 Stockholm Besöksadress: Storgatan 19, Näringslivets Hus Karta till kansliet >>

Telefon: 08-783 82 40

Vi på BFS-kansliet:

Ulrika Flodberg

Direktör med ansvar för BFS

Tel: 08-783 82 42

Epost: ulrika.flodberg@ktf.se

 

Lorena Costa

Assistent på kansliet

Tel: 08-783 82 41

Epost: lorena.costa@ktf.se

Olof Holmer

Huvudansvarig för KTF-kansliet (Kemisk Tekniska Företagen)
VD för KTF Organisation AB

Tel: 08-783 82 43

Epost: olof.holmer@ktf.se