Kansliet

Vill du sända e-post till oss på kansliet? Skriv förnamn.efternamn@ktf.se

Växelnummer 08 - 783 82 40

Postadress: Box 5501, 114 85 Stockholm

Besöksadress: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Karta till kansliet >>

Vi på BFS-kansliet:

Ulrika Flodberg

Direktör med ansvar för BFS

Tel: 070-898 81 81

Epost: ulrika.flodberg@ktf.se

 

Lorena Costa

Assistent på kansliet

Tel: 070-972 81 96

Epost: lorena.costa@ktf.se

Olof Holmer

Huvudansvarig för KTF-kansliet (Kemisk Tekniska Företagen)
VD för KTF Organisation AB

Tel: 070-950 70 19

Epost: olof.holmer@ktf.se