KTF Utbildning

KTF Utbildning är en gemensam utbildningsportal för kansliets alla branschföreningar.

Närmast och särskilt aktuellt för BFS:

BFS Information Day den 8 mars 2018

Varmt välkommen till en eftermiddag med en rejäl duvning i maskindirektivet och därefter ett par högaktuella presentationer på temat raw food och matsvinn! Seminariet syftar till att ge kompetenshöjning och aktuell uppdatering på områdena.

Information och anmälan