Länkar till myndigheter

Arbetsmiljöverket >>

Elsäkerhetsverket >>

Energimyndigheten >>

Kemikalieinspektionen >>

Konkurrensverket >>

Livsmedelsverket >>

Marknadskontrollrådet >>

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap >>

Myndigheten för yrkeshögskolan >>

Naturvårdsverket >>

Skatteverket

  • Skatt på kemikalier i viss elektronik >>

Statistiska Centralbyrån (SCB) >>

Upphandlingsmyndigheten >>

Upphandlingsmyndigheten: Verktyg för hållbar upphandling >>

  • Kriterier för storkök (f.d. Miljöstyrningsrådets resp. Konkurrensverkets kriterier), svenska >>
  • Sustainable procurement criteria professional kitchen, in English >>