BFS är medlem i SIS/TK244 Livsmedels- och förpackningsmaskiner

Som BFS-medlem har du tillgång till dokumentation på Livelink, SIS/TK 244. Konfidentiellt för utomstående!

Inloggningsuppgifter

Användarnamn: bfs@bfs.se Lösenord: bfs123

För att komma åt internationella dokument, gör så här

  1. Logga först in på Livelink SIS/TK244 enligt ovan.
  2. Välj 06. Internationella dokument under rubriken Library
  3. Välj 00. Internationella dokument via NTC (inloggning krävs) under den lilla "jordgloben". Här kan du eventuellt behöva logga in med ovanstående användarnamn och lösenord igen.
  4. Dokumenten ligger i kronologisk ordning, men om du vill välja en specifik WG, kan du klicka på den lilla pilen i rutan under rubriken Originating TC och välja WG.

SIS har ett verktyg där man kan se och kommentera förslag till standarder

Tips till dig som vill följa utvecklingen på standardiseringsområdet Livsmedelsmaskiner

  • Var på "hugget" om du är tillverkare! Se till att delta i europeisk arbetsgrupp!
  • Kolla de grönmarkerade texterna i mejl som kommer från SIS via BFS. De innehåller förklaringar från SIS' projektassistent Yamen Kadoura.
  • Rödmarkerad text = viktig text i mejl som kommer från SIS via BFS.
  • Klicka för att logga in på det du vill läsa mer om. Spara lösenord!
  • Portal med "ballots" = aktuella röstningar. End = deadline för röstning. OBS! BFS har en röst, således måste berörda medlemmar enas om hur vi röstar.
  • Har du frågor som rör standarder? Kontakta SIS, projektledare Sven Radhe (tel: 070-568 40 58) eller projektassistent Yamen Kadoura (tel: 08-555 520 46).