BFS är medlem i SIS/TK244 Livsmedels- och förpackningsmaskiner

Som BFS-medlem har du tillgång till dokumentation på Isolutions, SIS/TK 244. Konfidentiellt för utomstående!

Inloggningsuppgifter

Användarnamn: bfs@bfs.se Lösenord: bfs123

För att komma åt nationella och internationella dokument, gör så här

 1. Logga först in på Isolutions. Klicka på Sign in (uppe i högra hörnet) och använd inloggningsuppgifter enligt ovan.

 2. Klicka på National documents.

 3. Välj My committees. Du kommer då till SIS TK 244. Klicka på den länken.

 4. Här kan du följa ‘Möten och beslut’ eller ‘Ballots’ (omröstningar) på de områden du är intresserad av.

 5. Vill du ta del av internationella dokument, klicka på Internationella dokument i vänsterkolumnen.

 6. Vill du köpa någon standard? Går till SIS’ webbplats och sök standard i vita fältet.

Tips till dig som vill följa utvecklingen på standardiseringsområdet Livsmedelsmaskiner

 • Var på "hugget" om du är tillverkare! Se till att delta i europeisk arbetsgrupp!

 • Kolla de grönmarkerade texterna i mejl som kommer från SIS via BFS. De innehåller förklaringar från SIS' projektassistent Yamen Kadoura.

 • Rödmarkerad text = viktig text i mejl som kommer från SIS via BFS.

 • Klicka för att logga in på det du vill läsa mer om. Spara lösenord!

 • Portal med "ballots" = aktuella röstningar. End = deadline för röstning. OBS! BFS har en röst, således måste berörda medlemmar enas om hur vi röstar.

 • Har du frågor som rör standarder? Kontakta SIS, projektledare Sven Radhe (tel: 070-568 40 58) eller projektassistent Yamen Kadoura (tel: 08-555 520 46).