Medlemskapet - internt

BFS' övergripande mål

Vara en konkurrensneutral plattform där medlemsföretagen genom samverkan skapar de bästa tänkbara förutsättningar för dem att verka på den svenska marknaden som en del av den europeiska.

 

Målområden

A. Bevaka och tolka lagar och förordningar

T.ex. WEEE-direktivet, RoHS-direktivet, Ecodesign-direktivet, Reach-förordningen om kemikalier i varor, upphandlingslagstiftning, standarder för livsmedelsmaskiner. BFS upprätthåller myndighetskontakter och har en beredskap för aktion vid behov.  

B. Ta fram "verktyg" som underlättar arbetet och ger direkta kostnadsbesparingar

T.ex. Bevakning och "filtrering" till koncentrerad medlemsinformation, branschrekommendationer, tolkning av lagar och förordningar, DLF Samköpsavtal, samarbetsavtal med mässor för bl.a. monterrabatter, medlemskap i SIS/TK244 och tillgång till dokumentdatabas, SCBs entreprenadindex, branschstatistik, utbildningsseminarier för medlemmarna, Upphandlingsmyndighetens kriterier för miljöanpassad upphandling av storkök/storköksapparater.  

C. Påverka marknadsförutsättningarna

T.ex. samarbete med easyFairs/RestaurangExpo och Fastfood & Café och Stockholmsmässan/GastroNord, BFS' webbplats med utåtriktat nyhetsflöde, Utbildnings- och certifieringssystemet CFSP (Certified Foodservice Professional), rådgivning till SKL Kommentus Inköp.  

D. Internt samarbete och rekrytering

Styrelse, teknisk kommitté, medlemsmöten/årsmöten, ad hoc-grupper vid behov, Europa-samarbete genom medlemskap i EFCEM, etiska principer och uppförandekod.

Klicka även på flikarna till vänster för att läsa mer.