Årsmöteshandlingar o dyl

Presentationer på årsmötet:

Presentation om skatt på kemikalier i viss elektronik: