Medlemskrav

BFS är föreningen för tillverkare och importörer av apparater, utrustning och inredningar till storkök i Sverige.

Till ordinarie medlem må styrelsen anta företag som till någon del bedriver verksamhet enligt ovan med sund ekonomisk grund och

  • där företaget varit verksamt på denna marknad i minst 3 år eller
  • där ägaren har dokumenterad branscherfarenhet om minst 3 år.

Till associerad medlem kan styrelsen anta företag som levererar apparater, utrustning och inredning till storkök - och som inte till någon del tillverkar eller importerar apparater, utrustning och inredning till storkök - eller företag som på annat sätt har väsentlig anknytning till branschen såsom leverantörer av råvaror, service eller konsultverksamhet. Allt under förutsättning att företaget har en sund ekonomisk grund och

  • där företaget varit verksamt på denna marknad i minst 3 år eller
  • där ägaren har dokumenterad branscherfarenhet om minst 3 år.

Associerad medlem har inte rösträtt vid sammanträde och kan inte väljas till styrelsen.

Som medlem i BFS förbinder sig företaget att följa svensk lagstiftning på de områden som berör företagets verksamhet och produkter. Företaget åtar sig också att arbeta efter de branschrekommendationer som utarbetats inom branschföreningen.