SCB Entreprenadindex Storköksinstallationer

RM/BF-Byggindex. Entreprenadindex 2161 Storköksinstallationer. Indexet beställs och finansieras av BFS.

Statistiska centralbyrån sammanställer månadsvis indextal, årsmedeltal och förändring från föregående år.