Länkar till viktig lagstiftning

Till hjälp för BFS-medlemmarna finns nedan nyttiga direktlänkar för information om relevant lagstiftning.

En bra översikt för lagstiftning och standarder finns också i EFCEMs Guide to the Implementation of European Directives and Standards for Commercial Kitchen and Food Service Equipment - The Blue BookElektrisk och elektronisk utrustning

Producentansvar för elutrustning

Vid BFS' årsmöte våren 2015 höll Lars Eklund, Naturvårdsverket, en presentation om producentansvaret för elutrustning och då speciellt med tonvikt på storköksapparater. Myndighetens tolkning är att storköksapparater ska omfattas av producentansvaret såsom det gäller enligt ny förordning sedan hösten 2014. BFS arbetade hösten 2014 intensivt för att få verket att behålla den tolkning som vi tidigare varit överens om, nämligen att storköksutrustning omfattas först 2018, men vi har tvingats acceptera den nya tolkningen. Därför är det viktigt att alla BFS-medlemmar så snart det är praktiskt möjligt ser till att uppfylla de krav som ställs.

För att uppfylla kraven i producentansvarsförordningen hänvisas särskilt till följande länkar:

*****

Andra länkar