Länkar till viktig lagstiftning

Till hjälp för BFS-medlemmarna finns nedan nyttiga direktlänkar för information om relevant lagstiftning.

***

En bra översikt för lagstiftning och standarder finns också i EFCEMs Guide to the Implementation of European Directives and Standards for Commercial Kitchen and Food Service Equipment - The Blue Book

***

Genom samarbete mellan EFCEM och Orgalime får BFS tillgång till följande dokument för översikt över pågående politiska debatter i Bryssel:Elektrisk och elektronisk utrustning

Producentansvar för elutrustning

Den svenska förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) har uppdaterats. Sedan den 15 augusti 2018 gäller några ändringar (SFS 2014:1078) som tydliggör vilka produktkategorier som omfattas. Kortfattat kan sägas att all elutrustning nu omfattas – med några få undantag, där knappast något är relevant för storköksbranschen (möjligen skulle storskaliga fasta installationer kunna vara relevant i något enstaka fall). Här finns förordningstexten med alla ändringar inkluderade

De produktkategorier i förordningen som sannolikt täcker in all elektrisk storköksutrustning är enligt 21 § i förordningen:

1. Temperaturregleringsutrustning: kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter…

4. Stor elutrustning: …diskmaskiner, matlagningsapparater, elspisar, elektriska värmeplattor… Utrustningens yttermått är sådana att de på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter…

5. Liten elutrustning: …mikrovågsugnar, brödrostar, elektriska knivar, vattenkokare… Utrustningens yttermått är sådana att de varken på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter…

För din information har BFS tidigare haft diskussioner med ansvariga myndigheten Naturvårdsverket beträffande tolkningen av förordningens omfattning, då produktkategorier uttrycktes i bilaga 1 som Stora hushållsapparater och Små hushållsapparater. Från den 15 augusti 2018 gäller inte förordningens bilaga 1 utan den har genom ändringsförordningen SFS 2014:1078 ersatts av 21 §, där alltså produktkategorier uttrycks enligt ovan.

Naturvårdsverket har på sin webbplats tydlig vägledande information om vad som gäller enligt producentansvarsförordningen. Ni rekommenderas att läsa informationen där, t.ex. om vilka som omfattas av producentansvaret: ”Den som sätter elutrustning på den svenska marknaden definieras som producent och har ett producentansvar. Bland annat innebär det ett ansvar för att ta hand om utrustningen när den blir avfall”. Detaljerad information om vad som avses med producent, finns i Naturvårdsverkets vägledningssida.

Ett krav är anmälan till det s.k. EE-registret: ”Producenter ska anmäla sig och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket, även om man är medlem i ett kollektivt insamlingssystem för elavfall” (t.ex. El-kretsen, se nedan). Du anmäler dig via EE- och batteriregistret. Vilka företag som är anmälda till EE-registret är officiell information. Idag (8/11 2018) finns knappt 15 BFS-medlemmar anmälda till EE-registret. Ni andra ska snarast möjligt se till att anmäla er! Till EE-registret ska årligen rapporteras hur mycket som sålts på den svenska marknaden och hur mycket som tagits tillbaka som avfall.

Producentansvaret skiljer sig beroende på om man är producent av konsumentelutrustning eller övrig elutrustning. I Naturvårdsverkets vägledande text på hemsidan förklaras tydligt i punktform vad som gäller producentansvar för ”övrig elutrustning”, dit rimligtvis storköksutrustning hör. Bl.a. ska producenten ta emot elutrustning som blivit avfall. När det gäller storköksutrustning är erfarenheten den att sådan utrustning, tack vare sitt värdefulla material (rostfritt stål, koppar m.m.) har ett värde även som ”skrot”. Därför är det ofta lämpligt att avtala med återvinningsföretag om omhändertagande av uttjänt utrustning. Återvinningsföretaget ska då omhänderta utrustningen på ett miljöriktigt sätt. Som ett komplement kan producenten ansluta sig till El-Kretsen. Omfattningen av El-Kretsens erbjudande för insamling och behandling är dock inte densamma för professionella produkter som för konsumentelektronik. Skrymmande, otympliga eller på annat sätt svårhanterliga produkter kan kräva en hantering som inte täcks av miljöavgiften. BFS-företag som är intresserade av att använda sig av El-Kretsens tjänster rekommenderas därför att kontakta El-Kretsen, Mårten Sundin, marknadsansvarig.

Som producent av ”övrig elutrustning” har man också en upplysningsskyldighet. Det gäller bl.a. information om vad produkterna innehåller till de som yrkesmässigt hanterar avfall. BFS’ rekommenderade byggvarudeklaration/miljödeklaration kan fungera som mall för hur informationen ges. Se BFS’ branschrekommendationer.

*****

Andra länkarEkodesign, energimärkning och eepliant

Om EEPLIANT:

http://eepliant.eu/

http://eepliant.eu/index.php/new-products/wp6-prof-refrigeration

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/kontroll-av-produkter/samarbete-starker-marknadskontrollen/

I form av nyhet: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/okat-fokus-pa-marknadskontroll-av-uppkopplade-produkter-och-kylprodukter/

Om ekodesign och energimärkning, marknadskontroll m.m.:

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/ med underrubriker i vänsterspalten.

Alla produktgrupper som omfattas av kraven och med alla förordningar:

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/produktgrupper-a-o/

särskilt relevant för BFS-medlemmar:

proffs kyla: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/produktgrupper-a-o/mapp-for-produkter/kyl-och-frys-for-professionellt-bruk/

kommersiell kyla: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/produktgrupper-a-o/mapp-for-produkter/kyl-och-frys-for-kommersiellt-bruk/

Övrig information:

Från den 1 juli 2016 gäller :

Senast den 30 juni 2019 gäller :

Alla produkter som omfattas av obligatoriska krav på energimärkning - i storköksbranschen f.n. relevant för professionell kyl och frys - måste registreras i kommissionens databas EPREL senast den 30 juni 2019.

Det är ingen ny information som krävs utan det är dels energimärkningsetiketten, produktblad m.m. som blir synligt för allmänheten, och dels teknisk dokumentation m.m. som endast blir synlig för marknadskontrollmyndigheter.

Läs mer om EPREL här