Bli medlem

Blankett för ansökan om BFS-medlemskap tankar du ner här >>.

Ifylld blankett skickas till BFS-kansliet. BFS' styrelse beslutar om medlemskap.