HUI Research: Kemikalieskatten når inte målen

Den 1 juli 2017 infördes den s.k. kemikalieskatten, en viktbaserad punktskatt på elektronikvaror som kan uppgå till 320 kr per produkt (exkl moms). ElektronikBranschen, Svensk Handel och EHL (vitvarubranschen) har låtit HUI Research utreda de ekonomiska konsekvenserna av kemikalieskatten på elektronikvaror. Resultatet pekar på att skatten driver försäljning och arbetstillfällen utomlands samtidigt som den skapar en administrativ börda för svenska företag. Under året som gått sedan skatten infördes har försäljningen av elektronikvaror i Sverige minskat samtidigt som svenskarnas köp i utlandet ökar.

EU-länderna har röstat ja till förbud mot mjukgörande ftalater i varor

EU:s medlemsländer har vid en omröstning i EU:s Reach-kommitté röstat igenom ett förslag från EU-kommissionen om att förbjuda fyra ftalater, s.k. mjukgörare, i varor. Det exakta datumet för när förbudet börjar gälla är ännu inte fastställt, men det blir i mitten av 2020.

Marknadskontrollseminarium: Göteborg 27 september

Konsumentverket, Post- och telestyrelsen, Tullverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket bjuder in till ett marknadskontrollseminarium i Göteborg den 27 september. Du kommer att få information om vad du som tillverkare, importör eller återförsäljare behöver veta om lagkrav och hur marknadskontrollen kan påverka dig och din verksamhet.

Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling

I storkök används mycket el och höga effekter. Göteborgs Stad Lokalförvaltning har i en förstudie undersökt möjligheter att spara el genom att med hjälp av digitalt stöd och återkoppling skapa förbättrat energibeteende hos kökspersonal. Studien innefattar bland annat referenskök, förslag på mätstruktur och intervjuer med köksmästare. Studien har resulterat i en rapport.

Energimyndigheten: Webbutbildning för restauranger och hotell som vill bli energismarta

Energimyndighetens nya webbutbildningar om energieffektivisering är framtagna både för företag som vill börja se över sin energianvändning och för företag som varit med ett tag. Utbildningen ger tips, övningar och kunskap på ett lättsamt och lekfullt sätt och som deltagare kan man gå utbildningen när och var man vill. De första två utbildningarna i serien är ENERGISMART restaurang och ENERGISMART hotell.

EPREL: Europeisk databas för energimärkta produkter

Den europeiska databasen för energimärkta produkter EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) kommer att finnas på plats den 1 januari 2019. Det kommer vara obligatoriskt för leverantörer, det vill säga tillverkare och importörer, att lägga in data om energimärkta produkter. Information kommer att vara tillgänglig för konsumenter och marknadskontrollmyndigheter i hela EU och Norge.

Svenskt Näringslivs rapport: Greenwash? En analys av svenska miljöskatters effektivitet

Svenskt Näringsliv har gett Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, i uppdrag att ta fram en rapport gällande styrmedel i miljöpolitiken med avseende på framförallt effektivitet. I uppdraget har det ingått att granska punktskatter som införts med miljöargument, t.ex. den s.k. kemikalieskatten som drabbar några elektriska produkter i vår bransch.