Ny CFSP-sida på BFS' webbplats

BFS har utvecklat branschföreningens webbplats med en ny del som gäller allt av intresse om CFSP (Certified Foodservice Professional). Detta ligger under fliken Utbildning, där du nu kan se vilka personer som är certifierade, vilka företag som skickat deltagare till utbildningen och läsa mer om utbildningen. På sidan finns också tillgänglig den blankett för Evaluation of Experience som ligger till grund för "betygsättningen" i silver, guld eller platina.

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling eller hot och våld. För stor arbetsbelastning kan medföra att anställda tar risker som att lyfta tungt eller att använda arbetsverktyg på ett felaktigt sätt.

YH-myndigheten beviljar Xenter fortsättning på utbildning av storkökstekniker

Yrkeshögskolan Xenter i Tumba har fått positivt besked från Yrkeshögskolemyndigheten! Myndigheten beviljar medel för fortsatt YH-utbildning av servicetekniker för storköksmaskiner. Det är också ett positivt besked för företagen i branschen som "skriker" efter servicetekniker. Det här betyder fortsatt engagemang från BFS' sida. Detaljerad information kommer senare.

BFS Information Day 8 mars 2018

BFS arrangerar Information Day på eftermiddagen den 8 mars 2018 i Stockholm. På programmet en rejäl duvning i maskindirektivet kompletterat med aktuella ämnen som raw food och matsvinn. Middag på Hillenberg avrundar dagen. Observera att vi den här gången tillämpar ett "early bird"-förfarande, som innebär ett lägre pris vid anmälan senast den 8 februari.

Energimyndigheten: Seminarium om ekodesign och energimärkning

Energimyndigheten (STEM) bjuder in till ett seminarium den 15 februari kl 13-16 med allmän information och diskussion om ekodesign, energimärkning och marknadskontroll. STEM kommer även berätta mer specifikt om de förordningar där nya eller skärpta krav börjar att gälla under 2018.

Förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen: Tolkning

Europeiska kommissionen har publicerat frågor och svar till förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen. Det finns också ett dokument från kommissionen om övergången från det gamla direktivet till den nya förordningen. Även branschorganisationen Orgalime har gjort en guide om tolkningen av den nya förordningen.

Bättre tester av ventilation i storkök

Energimyndigheten har nyligen beviljat medel till projektet "Utveckling av mätmetodik och provning av fettreduceringssystem i storköksventilation". Projektet genomförs av RISE i samarbete med CIT Energy Management och är en insats inom fördjupningsområdet Storkök som nätverken Belivs (beställargrupp livsmedelslokaler) och Belok (beställargrupp lokaler) driver med stöd av Energimyndigheten.