EFCEM/Orgalime: Information Bulletin och Legislative update oktober 2018

Genom samarbete mellan vår europeiska branschorganisation EFCEM och verkstadsindustrins europeiska branschorganisation Orgalime får BFS tillgång till Information Bulletin och Updates on selected EU legislation. Dokumenten ger en överblick över pågående politiska debatter i Bryssel samt status vad gäller de viktigaste dokumenten på området energi och miljö, såsom Cirkulär ekonomi, Ekodesign och REACH och RoHS.

YH-utbildning av servicetekniker för storköksapparater

Läsåret 2018/19 har yrkeshögskoleutbildningen på Xenter, som utbildar servicetekniker för storköksapparater, 14 studerande (13 män och 1 kvinna). Under veckorna 40-51 är studenterna ute på LIA (Lära i arbetet) och några av BFS-medlemmarna har säkert någon praktikant på plats. Fler sökande till utbildningen framöver behövs, så gör vad du kan för att sprida information om den.

HUI Research: Kemikalieskatten når inte målen

Den 1 juli 2017 infördes den s.k. kemikalieskatten, en viktbaserad punktskatt på elektronikvaror som kan uppgå till 320 kr per produkt (exkl moms). ElektronikBranschen, Svensk Handel och EHL (vitvarubranschen) har låtit HUI Research utreda de ekonomiska konsekvenserna av kemikalieskatten på elektronikvaror. Resultatet pekar på att skatten driver försäljning och arbetstillfällen utomlands samtidigt som den skapar en administrativ börda för svenska företag. Under året som gått sedan skatten infördes har försäljningen av elektronikvaror i Sverige minskat samtidigt som svenskarnas köp i utlandet ökar.

EU-länderna har röstat ja till förbud mot mjukgörande ftalater i varor

EU:s medlemsländer har vid en omröstning i EU:s Reach-kommitté röstat igenom ett förslag från EU-kommissionen om att förbjuda fyra ftalater, s.k. mjukgörare, i varor. Det exakta datumet för när förbudet börjar gälla är ännu inte fastställt, men det blir i mitten av 2020.