Kommissionen: Förbud mot fyra mjukgörande ftalater i varor/elektriska produkter

Fyra mjukgörande ämnen, ftalater, kommer att förbjudas i varor fr.o.m. den 8 juli 2020. Förbudet finns i EUs kemikalielagstiftning Reach och gäller de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP. Från den 22 juli 2019 regleras de fyra ftalaterna också enligt RoHS-direktivet, som gäller elektriska och elektroniska produkter.

Finansdepartementets remiss: Höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Regeringen föreslår i en promemoria höjda miljöskatter. Det gäller fossila bränslen i kraftvärmeverk och gruvnäring, men också höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Förslaget innebär i korthet att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs till 11 kr/kg för “vitvaror” och 160 kr/kg för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 augusti 2019. BFS finns med som remissinstans med möjlighet att lämna synpunkter redan senast den 6 mars.

BFS' webbplats är uppdaterad med information om EEPLIANT, ekodesign och energimärkning av kylprodukter

På BFS’ webbplats under fliken Viktig lagstiftning finns nu omfattande information med länkar om EEPLIANT, ekodesign och energimärkning, marknadskontroll m.m. samt om alla produktgrupper som omfattas av kraven och med alla förordningar.

EPREL: Databas för energimärkta produkter

Den europeiska databasen för energimärkta produkter EPREL (European Product for Energy Labelling) finns nu på plats. Från den 1 januari 2019 är det obligatoriskt för leverantörer att lägga in data om alla nya modeller av energimärkta produkter. Från den 1 juli 2016 gäller ekodesign- och energimärkningskrav för kylar och frysar för professionellt bruk. Det är f.n. det enda produktområde som är relevant för storköksbranschen när det gäller rapportering till EPREL.