EU-kommissionen: Ny handbok i hållbar upphandling

Europeiska kommissionens handbok i hållbar upphandling ”Buying Green” publiceras nu i en tredje upplaga. Handboken innehåller en vägledning om hur miljöhänsyn kan ingå i olika skeden i upphandlingsprocessen enligt EU:s gällande regelverk. Handboken innehåller också exempel på hur upphandlande myndigheter i EU:s medlemsstater valt att föra in miljökrav i upphandlingen. I handboken finns slutligen också specifika metoder för hållbar upphandling för byggnader, cateringtjänster, vägtransportfordon och för energianvändande produkter.

Enligt den svenska Upphandlingsmyndigheten är handboken ett tydligt ställningstagande från EU-kommissionen. ”Avsikten är att man ska börja titta på möjligheterna att beakta miljöfrågor i upphandling på ett likartat sätt i de olika medlemsstaterna inom EU”, skriver myndigheten i en kommentar.

Läs handboken ”Buying Green” >>