Upphandlingsmyndigheten: Uppdaterade LCC-kalkyler

 

Med nya kalkyler för miljömässig och ekonomiskt hållbar upphandling vill Upphandlingsmyndigheten göra det enklare och mer tilltalande att utvärdera livscykelkostnader vid upphandling. De uppdaterade LCC-kalkylerna som myndigheten tagit fram har ett nytt utseende med tydligare kalkylblad, utförliga instruktioner, en resultatsida samt ett svarsformulär för anbudsgivarna. Dessutom har verktygen kompletterats med en beräkning av klimatpåverkan, baserat på produktens energianvändning. Kalkylerna kan användas i såväl behovsanalys som anbudsutvärdering, uppger Upphandlingsmyndigheten.

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats >>