Flamskyddsmedlet HBCDD regleras i POPs-förordningen

 

EU har infört regler för det bromerade flamskyddsmedlet HBCDD i POPs-förordningen (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar. Reglerna gäller både kemiska produkter och varor, även sådana som importeras till EU. Användning av HBCDD vid tillverkning av polystyren är dock tillåtet fram till augusti 2017, förutsatt att du har tillstånd enligt Reach.

Lär mer på Kemikalieinspektionens webbplats om POPs (=långlivade organiska föreningar) >>