Konkurrensverket: Förbjudet hänvisa till varumärken

 

Enligt upphandlingslagstiftningen är det som huvudregel inte tillåtet att vid upphandling eller avrop hänvisa till ett specifikt varumärke. När en myndighet i sin upphandling eller i sitt avrop hänvisar till ett specifikt varumärke finns det en risk att den som innehar varumärket gynnas framför andra. Denna problematik förekommer särskilt inom IT-området.

Läs mer på Konkurrensverkets webbplats >>