Konsultbolaget ÅF: "Bedöm byggprodukter utifrån hela livscykeln"

 

Miljöbedömningar av byggprodukter har ett för snävt fokus, något som leder till minskade miljövinster och i vissa fall till ökad miljöbelastning, argumenterar Sten Åke Barr, senior advisor på ÅF, Markus Olofsgård, civilingenjör på ÅF, och Golvbranschens vd Johan Aspelin på SvD Debatt i dag. De hänvisar till en färsk rapport från konsultbolaget ÅF som visar att bedömningsföretagen aldrig eller i väldigt liten utsträckning använder sig av ett livscykelperspektiv. Rapporten visar att företagen i princip bara bedömer materialet i produkterna och sällan tittar på installation, drift, underhåll och återvinning.

”Om hållbarhetsarbetet ska handla om produkternas hela livscykel och det väsentliga är deras totala miljöeffekt så blir avgränsning till tillverkningsfasen en grov förenkling”, skriver debattörerna som också menar att dagens bedömningar kan missgynna företag som jobbar utifrån ett bredare hållbarhetsperspektiv.

Tre stora företag bedömer i dag byggprodukter utifrån ett miljöperspektiv: Sunda Hus i Linköping, Byggvarubedömningen och Basta. Bedömningen är ofta av största vikt för tillverkarna, eftersom en godkänd märkning ofta är ett krav vid inköp, exempelvis vid offentlig upphandling. Särskilt missvisande menar debattörerna att bedömningen blir för golvbranschen, där störst miljöpåverkan sker i användningsfasen. ÅF:s rapport ger två rekommendationer: breddade miljökrav när kommuner och landsting upphandlar byggmaterial och att bedömningar börjar göras utifrån hela livscykeln.

Läs ÅFs rapport >>