SEK Handbok 451: RoHS – Miljö – En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

 

Tanken med denna SEK Handbok 451, Miljö – RoHS, är att ge svenska företag och organisationer en övergripande och lättillgänglig beskrivning av det nya RoHS-direktivet (2011/65/EU). RoHS-direktivet och dess tillhörande rättsakter är ett juridiskt invecklat område. Det är därför SEKs förhoppning att handboken ska hjälpa dig som läsare att förstå hur man följer de nya reglerna och framför allt förstå principerna för att på effektivast sätt uppfylla kraven. Handboken innehåller flera klargörande exempel.

Här kan du läsa hur man beställer boken >>