EU-kommissionens paket om cirkulär ekonomi

 

EU-kommissionen publicerade i slutet av förra året sitt paket om cirkulär ekonomi som syftar till att ge hållbar tillväxt, öka konkurrenskraften och skapa jobb. Paketet innehåller en rad åtgärder som kommer att läggas fram mer i detalj under kommissionens mandatperiod. Bland åtgärderna nämns den nya arbetsplanen för ekodesign 2015-2017 samt ekodesignkrav på resurseffektivitetsaspekter som hållbarhet och reparerbarhet.

För mer information om innehållet i paketet läs mer:

på EU-kommissionens hemsida >>

eller kommissionens meddelande Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy COM (2015)614 >>

och en bilaga till meddelandet >>