Elektronikföretag slår tillbaka mot kemikalieskatt

 

Istället för miljönytta riskerar en kemikalieskatt på el- och elektronikprodukter att leda till att svenska jobb försvinner. Det skriver hållbarhetschefer och andra företrädare för elektronikföretag i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Enligt elektronikföretagen är regeringens förslag på en kemikalieskatt inte vetenskapligt underbyggt när det gäller kemikaliers miljö- och hälsoegenskaper. Inte heller är det enligt dem troligt att skatten kommer att få bort hälsofarliga flamskyddsmedel som används i plastdetaljer och kretskort.

”Dessa komponenter sitter i allt från datorer och mobiltelefoner till diskmaskiner och kylskåp. Problemet är enkelt uttryckt att skatten inte kommer påverka detta och i stället kommer att lägga krokben för svenska företag”, skriver företrädarna för elektronikbranschen.

Eftersom importerade produkter undantas från kemikalieskatten befarar elektronikbranschen att konsumenter i större utsträckning kommer att köpa elektroniska produkter på internet från utlandet. I höstbudgeten väntas ett skarpt förslag från regeringen om kemikalieskatten. BFS bevakar utvecklingen av skatten, som föreslås gälla konsumentprodukter.

Läs debattartikeln >>