Svenskt Näringsliv: Handbok om miljöbalken

 

Miljöbalken är ett mycket omfattande regelverk som i grunden omfattar alla, inte bara företagen, och reglerna kan vara krångliga och svåra att förstå. Nu kommer Svenskt Näringslivs handbok om Miljöbalken ut i en ny upplaga. Där förklaras miljöbalkens regler och deras innebörd på en rad områden, som t.ex. var man får ha sin verksamhet och hur regler om buller, avfall, transporter och energi kan påverka företagets verksamhet. Utöver det finns korta förklaringar och sammanfattningar av viktiga domstolsdomar.

Hämta handboken här >>