Biocidbehandlade varor: Datum för nya regler närmar sig

 

Efter den 1 mars 2017 får biocidbehandlade varor bara vara behandlade med verksamma ämnen som är tillåtna inom EU. Om din vara innehåller ett verksamt ämne som inte är tillåtet kan du ansöka om att få det godkänt. Om du ansöker före den 1 september 2016 gäller övergångsregler som gör att du kan fortsätta använda ämnet i din vara medan det utvärderas i EU:s granskningsprogram.

Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats >>