Lagrådet kritiskt till nya upphandlingsregler

Lagrådet är hård i sitt omdöme av de nya upphandlingsreglerna som regeringen vill införa. "För att uttrycka det milt är Lagrådet kritiskt till förslaget. Det är oklart, svåröverskådligt och kontraproduktivt", säger Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

Ett av regeringens uppgivna syften med de nya reglerna är att upphandlingar ska bli enklare. Lagrådet anser dock att det här förslaget är oförenligt med det syftet. Svenskt Näringsliv delar den bedömningen.

Läs mer >>