1 juli träder krav för professionell kyla i kraft

Den 1 juli 2016 träder de första ekodesign- och energimärkningskraven i kraft för kylar och frysar för professionellt bruk. Lagkraven omfattar produkter i ett stort antal användningsområden och återfinns i miljöer som storkök och inom industrin. Produkter som omfattas är kyl, frys eller kyl/frysskåp (Professional Refrigerated Products), snabbnedkylningsskåp (Blast Cabinets), processkylaggregat (Process Chillers, låg- och medeltemperatur), kondensaggregat (Condensing units). För kyl, frys och kombinerade kyl- och frysskåp finns även krav på energimärkning.

Läs mer om lagkraven för kyl och frys för professionellt bruk >>

Läs mer om energikrav på kyl och frys för storkök >>

Länkarna finns också på sidan "Länkar till viktig lagstiftning" >>