EU-kommissionen publicerar vägledning om delningsekonomin

Delningsekonomin ökar inom EU, men reglerna varierar i de olika länderna vilket skapar osäkerhet för traditionella operatörer, nya tjänsteleverantörer och konsumenter. Av det skälet har EU-kommissionen tagit fram en vägledning för delningsekonomin. Syftet är att öka konsumenters, företags och myndigheters förtroende för delningsekonomin.

Läs mer >>