Säljer du rengöringsprodukter och anlitar legotillverkare?

Tillhandahåller du som BFS-medlem rengöringsprodukter anpassade för skötseln av den maskinella utrustningen? Kanske anlitar du legotillverkare för dessa produkter? Se då till att företaget du anlitar verkligen besitter den kompetens som krävs för att leva upp till det krävande regelverk som gäller för kemiska produkter, t.ex. beträffande produktmärkning och säkerhetsdatablad! Ett sätt är att anlita företag som är anslutna till BFS' systerorganisation IIH.

Länk till IIHs medlemsförteckning >>