Svensk Elstandard: Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen

Svensk Elstandard fastställde för några år sedan en standard som svensk standard (SS-EN 50581) med rubriken "Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen". Standarden specificerar, som titeln anger, den tekniska dokumentation som du som tillverkare behöver samla in för att deklarera överensstämmelse med gällande ämnesbegränsningar enligt RoHS-direktivet och kan alltså vara en hjälp för BFS-företag att strukturera sitt arbete. RoHS är ett EU-direktiv som syftar till att begränsa cirkulationen av farliga ämnen (Restriction of Hazardous Substances).

Standarden kan beställas från SIS Förlag >>