AV-remiss: Trycksatta anordningar

Arbetsmiljöverket (AV) har skickat ut en remiss om nya föreskrifter för trycksatta anordningar. Det gäller t.ex. användning och kontroll av trycksatta anordningar samt regler för gasflaskor. Synpunkter lämnas till Anna Melvås på kansliet senast den 23 september.

Alla dokument som hör till remissförslaget (föreskriftsförslag och konsekvensutredning) har skickats via mejl till BFS' tekniska kommitté.