Rättelse i förordning om ekodesign för bl.a. kyl och frys för professionellt bruk

I EUs officiella tidning har det i sommar publicerats en rättelse till kommissionens förordning (EU) 2015/1095 om genomförande av direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylaggregat.

Rättelsen kan hämtas här >>