AV: Nya föreskrifter om elektromagnetiska fält

Sedan den 1 juli 2016 gäller nya föreskrifter om elektromagnetiska fält då AFS 2016:3 ersätter de tidigare föreskrifterna AFS 1987:2. Gränsvärdena i föreskrifterna ska skydda arbetstagare mot alla kända omedelbara och övergående hälsoeffekter av elektromagnetiska fält under arbete.

De nya reglerna bygger på EUs direktiv om yrkesmässig exponering för elektromagnetiska fält 2013/35/EU.

AFS 2016:3 finns här >>

Direktivet 2013/35/EU finns här >>