MSB: Brandfarliga produkter - reviderad information om förvaring

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har reviderat sitt informationsblad om skåp för förvaring av brandfarliga varor, kontroll av gasolcisterner och gasol i restauranger och laboratorium.

Det är inte några nya krav som införs utan enbart en uppdatering av informationen. Informationsbladet om t.ex. skåp för förvaring ger en god överblick över vad man ska tänka på både gällande lagring och försäljningsställen.

Till informationsmaterial om brandfarliga varor

Direktlänk till information om skåp för förvaring av brandfarliga varor