AMA-workshop: 13 januari 2017

Svensk Byggtjänst drar nu igång arbetet med en revidering av AMA, där kapitlen om storkök är relevanta för BFS att se över. BFS kommer att hålla workshop tillsammans med FCSI, med grupparbeten på liknande sätt som tidigare år. Notera redan nu i kalendern förmiddagen den 13 januari på Stockholmsmässan. Och börja gärna fundera över vad du anser behöver uppdateras i AMAn.