Upphandlingsmyndighetens kriterier för storkök har kompletterats med AMA-koder

Upphandlingsmyndigheten har hållbarhetskriterier för offentlig upphandling av storkök. För att kriterierna ska bli mer tillgängliga och enkla att använda har de kompletterats med rubriker och koder enligt AMA-systemet.

På länksidan på BFS' webbplats finns länk till Upphandlingsmyndigheten och deras kriterier för storkök >>