Regeringen: Stoppa inte genomförandet av ekodesigndirektivet

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har skickat ett brev till EU-kommissionen, vars arbete med ekodesigndirektivet till stor del har avstannat sedan EU-valet 2014.

- EU ska arbeta aktivt för att främja energieffektivisering. Det är därför beklagligt att kommissionen ännu inte har tagit beslut om exempelvis arbetsplanen för ekodesign. Denna försening kan försvåra EU:s arbete med att nå de gemensamma energi-, miljö- och klimatpolitiska målen. Det skapar också otydlighet och ger heller inte den möjlighet till planering som näringslivet efterfrågar, säger Ibrahim Baylan.

I brevet utmanar Baylan kommissionen att presentera en arbetsplan för ekodesign och energimärkning som innehåller nya produkter liksom de lagstadga revideringar av befintliga förordningar. Brevet skickades inför Kommissionskollegiet som ägde rum den 25 oktober.

Läs brevet till EU-kommissionen >>