KemI: Stora skillnader mellan EU-länders tolkning av regler om biocidbehandlade varor

De europeiska länderna gör olika bedömningar av var gränsen ska dras mellan biocidprodukter och biocidbehandlade varor, enligt en ny rapport från Kemikalieinspektionen. Rapporten visar också att många varor som marknadsförs som till exempel "antibakteriella" saknar information om vilka kemiska ämnen de har behandlats med.

Läs mer på KemIs webbplats >>

Länk till KemIs rapport >>