Ny lagstiftning om offentlig upphandling

Nya EU-direktiv innebär att Sverige har fått tre nya lagar på området offentlig upphandling. Den 1 januari 2017 trädde följande ter nya lagar i kraft:

  • Lag om offentlig upphandling (LOU)
  • Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
  • Lag om upphandling av koncessioner (LUK)

Svenska regler om offentlig upphandling bygger på bestämmelser i EU-direktiv. Att Sverige nu får nya regler på detta område beror på att EU tagit beslut om tre nya EU-direktiv. Bakgrunden till EUs nya regler om offentlig upphandling är en önskan om

  • mer av sunda förfaranden, exempelvis genom en större möjlighet att utesluta oseriösa leverantörer
  • förenkling och öka flexibilitet, exempelvis genom att förfarandet så långt som möjligt ska ske elektroniskt
  • att på ett mer strategiskt sätt använda sig av offentlig upphandling för att uppnå samhälleliga mål såsom mer av innovation, sysselsättning, miljö och integration
  • att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling
  • att alla EUs medlemsländer ska ha såväl en fungerande vägledningsfunktion som en fungerande tillsynsmyndighet.

Sverige har sedan den 1 september 2015 en myndighet, Upphandlingsmyndigheten, som motsvarar den vägledningsfunktion som krävs i enlighet med EUs direktiv. Upphandlingsmyndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten ska enligt sitt uppdrag ge stöd till upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer.

Här kan du läsa om några av de nyheter i den nya lagarna som vi anser att det är bra för leverantörer att känna till >>

För den som vill tränga djupare i den nya regelverken rekommenderar vi att man tar del av den information som finna på Upphandlingsmyndighetens webbplats >>

Källa: Svenskt Näringsliv NYHET Publicerad 2 januari 2017