Upphandlingsmyndigheten: Den sunda offentliga affären - och vägen dit

Trendens - utvecklingen på upphandlingsområdet 2017, är en ny publikation från Upphandlingsmyndigheten om utvecklingen på upphandlingsområdet. En väl fungerande offentlig upphandling är avgörande för att tillgodose det offentliga Sveriges behov och utmaningar. För att skapa en överblick och följa utvecklingen på detta viktiga område samlar myndigheten i Trendens aktuell statistik, forskning, goda exempel och intressanta spaningar.

Det första numret av Trendens kan läsas här >>