BFS-avtalet med easyFairs för RestaurangExpo

Påminner er om samarbetsavtalet BFS har med easyFairs och som gäller t.o.m. mässan i Kista nästa vecka. Avtalet ger er - förutom monterrabatten - möjlighet att utnyttja mötesrum m.m. Läs igenom avtalet, så att du inte missar någon förmån!

BFS har nyligen fört samtal med easyFairs för att snarast möjligt ha ett nytt avtal på plats inför kommande mässor.

Här är nu gällande avtal >>