Kommissionen: Implementeringsförordning på gång avseende registrering och rapportering enligt WEEE-direktivet

Europeiska kommissionen arbetar med en förordning gällande implementering av registrering och rapportering av elektrisk och elektronisk utrustning. Syftet är att skapa ett harmoniserat system i Europa för att minska administrationen för företag som verkar på hela EU-marknaden eller i flera medlemsländer. Vår europeiska branschorganisation EFCEM har genom verkstadsindustrins europeiska branschorganisation, Orgalime, möjlighet att kommentera kommissionens förslag.

Är du intresserad av att ta del av förordningsförslag och skrivelser från Orgalime, kontakta BFS-kansliet.