Ny ramförordning för energimärkning

En ny ramförordning för energimärkningen (EU) 2017/1369 har antagits. Eftersom det är en förordning gäller den direkt och den gäller samtliga EU:s medlemsländer. Den nuvarande märkningen A+++ till G kommer successivt att ersättas av skalan A till G. Skalrevideringen kommer att göras för en produktgrupp i taget och de nuvarande produktspecifika förordningarna kommer att fortsätta att gälla till dess att de revideras. Först börjar revidering av bildskärmar och vitvaror och därefter resterande produkter som omfattas av energimärkningen.

Läs mer om energimärkningsförordningen på Energimyndighetens webbplats >>