EU-kommissionen: Växthusgaser - referensvärden

Kommissionen har publicerat genomförandebeslut (EU) 2017/1984. Det här handlar om att säkerställa en gradvis minskning av fluorkolväten enligt en tidigare förordning och gäller kvantitativa begränsningar för producenter eller importörer som släpper ut 100 ton koldioxidekvivalenter eller mer av fluorkolväten per år på marknaden i unionen. Kommissionen fastställer dessa kvantitativa begränsningar, d.v.s. referensvärden. I Sverige är AGA Gas AB leverantören som beslutet riktar sig till. I beslutet finns alla berörda leverantörer i Europa listade.

Beslutet kan läsas här >>