BFS Information Day 8 mars 2018

BFS arrangerar Information Day på eftermiddagen den 8 mars 2018 i Stockholm. Inbjudan har gått ut med e-post till alla BFS-medlemmar samt till ett antal företag som styrelsen identifierat som intressanta att få med i vårt branschföreningsarbete.

På programmet en rejäl duvning i maskindirektivet kompletterat med aktuella ämnen som raw food och matsvinn. Middag på Hillenberg avrundar dagen.

Observera att vi den här gången tillämpar ett "early bird"-förfarande, som innebär ett lägre pris vid anmälan senast den 8 februari.

Läs mer här på BFS' webbplats under fliken Utbildning och ännu mer på kansliets utbildningsportal KTF Utbildning.