Arbetsmiljöverket: Nya sanktionsavgifter för alla maskiner den 15 juni

Tillverkare av alla slags maskiner kan tvingas betala sanktionsavgifter. Detta gäller allt från handborrmaskiner till maskinlinjer i industrin. Ändrade regler innebär sanktionsavgifter för krav på bruksanvisning för alla maskiner och krav på Försäkran om överensstämmelse. Syftet är sund konkurrens och säkra maskiner.

Försäkran om överensstämmelse är det dokument där tillverkaren intygar att maskiner följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. Kraven gäller för alla tillverkare eller deras representanter och de importörer som importerar maskiner som inte är CE-märkta från länder utanför EES-området.

De nya sanktionsavgifterna gäller för maskiner som är tillverkade efter den 15 juni 2017. Ändringen i maskinföreskrifterna heter AFS 2016:10 och börjar gälla då. Grundföreskriften är Maskiner AFS 2008:3.

Risken för oseriösa företag att råka ut för kostbara sanktionsavgifter om man inte uppfyller kraven minskar intresset från dessa företag att släppa ut maskiner som inte uppfyller kraven.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats >>