KemI överväger att föreslå en begräsning av mellankedjiga klorparaffiner

KemI överväger ett förslag om att begränsa användningen av mellankedjiga klorparaffiner i elektronik i EU. Nu finns det möjlighet att komma med synpunkter på arbetet i ett öppet samråd. mellankedjiga klorparaffiner är klassificerade som miljöfarliga och kan påverka människors förmåga att få barn.

Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) används som mjukgörare och flamskyddsmedel i bl.a. elektronik, främst i kablar av PVC-plast. KemI undersöker nu om det är lämpligt att föreslå en begränsning av MCCP i EUs RoHS-direktiv.

Läs mer på KemIs webbplats >>