Nytt regeringsuppdrag om överprövningar

Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med Konkurrensverket beskriva, kartlägga och analysera mål om överprövning av offentlig upphandling. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2017. Advokat Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi, blir särskild utredare i den nya överprövningsutredningen.

Läs mer på regeringens (finansdepartementets) webbplats >>