Belok och BELIVS: Inbjudan till workshop om storkök

Belok (Energimyndighetens beställargrupp för lokaler) och BELIVS (Energimyndighetens beställargrupp för livsmedelslokaler) bjuder in till workshop den 18 oktober på Electrolux i Stockholm. Det är en workshop för fortsatta arbeten med energieffektiva kök, storkök och professionella kök. Möjligheten att energieffektivisera storkök är stor - det vet vi. Men vilka är dessa möjligheter, vilka hinder finns och hur kommer vi förbi dessa hinder? Workshopen är en fortsättning på de tidigare uppskattade mötena "Kreativa klustermöten om energieffektiva kök" hösten 2016 och "Workshop om energieffektiva kök, storkök och professionella kök" våren 2017. BFS medverkar i workshopen. Dagsprogrammet kommer ut senare.

Information och anmälan senast den 4 oktober här >>