Hygiennätverket i samarbete med KTF: Konferens - Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet

Nationellt nätverk inom utbildning i livsmedelsmikrobiologi arrangerar i samarbete med oss KTF - Kemisk Tekniska Företagen - en konferens i Uppsala den 7 november. Temat är Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet.

För mer information och anmälan se KTF Utbildning >>